Registreringsskjema

Din andel

Vi har flere typer andeler og beløpet er for hele sesongen. Det er mulig å dele opp beløpet hvis ønskelig.

Bla ned så finner du også tilbud til skoler, barnehager og andre institusjoner

Ordinær andel

For én person: 2500,-
Familieandel
for to eller flere: 4400,-
Honnør/student
2000,-

Tilbud til skole/barnehage og andre institusjoner:

Mange kan vel ha behov for å gjøre skole- eller barnehagehverdagen litt annerledes, ikke minst etter over et år med ulike korona-tiltak. Vi på Bamble Andelsgård kan tilby en eller flere annerledes dager i form av nærkontakt med det som spirer og gror i åkeren vår. Det forteller vi mer om nedenfor. Det daglige arbeidet i sesongen utføres av gartner i samarbeid med andelshaverne.

 Bamble Andelsgård ligger ved Eik gård på Stathelle. Her dyrker vi grønnsaker, potet og urter etter økologiske prinsipper. Det vil si at vi ikke bruker skadelige sprøytemidler, at vi tar vare på jorda og dens næringsstoffer og har et stort fokus på gjenbruk. Andelene er prissatt lavt, og vi gir bort flere gratisandeler i året. Vi ønsker at flest mulig i lokalmiljøet skal kunne bruke åkeren vår, både for å høste, men også som sosial- og læringsarena. Ved åkeren er det også satt opp en gapahuk, som er tilgjengelig for alle.

For skoler, barnehager, SFO og andre institusjoner kan vi skreddersy prisen, alt etter hvor ofte dere vil benytte andelsgården, og hvor mye som skal høstes. F.eks. regner vi fire ordinære andeler for en avdeling på cirka 16 barnehagebarn. Selv om det kun høstes til en avdeling, kan resten av barnehagen benytte andelsgården til undervisningsopplegg og turområde.

Ønsker dere ikke å være andelshavere, er det også mulig å betale for ett eller flere besøk i løpet av sesongen. Inkludert i prisen vil det være en bærepose med sesongens grønnsaker, omvisning og formidling ved gartner eller kyndig styremedlem, og mulighet for å benytte bålpanne, benker og gapahuk. I forkant av besøket vil dere motta en mail med informasjon.

Høres det interessant ut? Ta gjerne kontakt med styreleder Geir Roang på tlf. 97688684, eller:

Kontakt oss her for avtale 

Alternativ 1

Tre besøk i åkeren, med veiledning:
kr 2500,- (maks 20 personer)

Mars/april
Besøk i åkeren i forbindelse med klargjøring av jordet, demonstrasjon av oppal/forkultivering av
grønnsaker, mulighet til å så egne frø.

Mai/juni/juli
Gjenbesøk, se hvor langt i prosessen plantene har kommet, høsting av tidligsorter hvis
modent, mulighet for å få med overskuddsplanter for planting hjemme eller på skolen/barnehagen/o.l,
informasjon om insektenes betydning for plantene.

August/september/oktober
Gjenbesøk, høsting av sesongens grønnsaker, mulighet for frøsanking

Alternativ 2

To besøk i åkeren, med veiledning;
kr 1900,- (maks 20 personer)

Mai/juni/juli
Besøk i åkeren, se hvor langt i prosessen plantene har kommet, høsting av tidligsorter hvis
modent, mulighet for å få med overskuddsplanter for planting hjemme eller på skolen/barnehagen/o.l,
informasjon om insektenes betydning for plantene.

August/september/oktober
Gjenbesøk, høsting av sesongens grønnsaker, mulighet for frøsanking

Alternativ 3

Ett besøk i åkeren, med veiledning;
kr 1500,- (maks 20 personer)

Juli/August/september/oktober
Besøk i åkeren, høsting av sesongens grønnsaker, mulighet for
frøsanking. Informasjon om insektenes betydning for plantene.