Bamble Andelsgård

Vi driver som et samvirkeforetak og det vil si at alle andelseiere er medeiere. Et eventuelt overskudd skal godskrives egenkapitalen.

Andelsgården har et styre valgt på årsmøtet og en gartner som er ansatt på deltid. Til grunn for driften ligger også vedtekter.

Omfang og aktivitet for øvrig avhenger naturlig nok av økonomi. I tillegg til årlig innbetaling fra andelseierne er vi så heldige å samarbeide med og får tilskudd til utvikling av gården. Se aktuelt: Samarbeid og tilskudd. 

Tørre Fakta:

Ordinær, én person: 2500,-.

Familieandel, to eller flere: 4400,-.

Student/Honnør: 2000,-.

Dugnadsfri: 500,-.

Dugnadsarbeid: Minimum 6 timer i sesongen. 

Det er mulig å dele beløpet i avdrag hvis ønskelig.