Bamble kommune bidrar på mange områder. De hjelper oss med distribusjon av skriv fra oss, som for eksempel «Tilbud til skoler, barnehager og andre institusjoner. Vi samarbeider med voksenopplæringen (VIVA) og Bamble Helsehus som har andeler hos oss. Kommunen bidrar også med arrangementsmidler til en av «Åpen gård»-dagene våre. Bamble kommune er grunneier og vi er så heldige å få leie jordet til en overkommelig pris.

Bamble Andelsgård SA er opptatt av at alle barn og unge skal få mulighet til å oppleve gleden ved å dyrke egne grønnsaker og oppleve fellesskapet ved å være andelseier. Bufdir har en Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge og bidrar med tilskudd til tiltaket vårt: «Alle skal med».

Dette gjør at vi kan tilby familieandeler til fire familier. Familiene er andelseiere på lik linje med andre medlemmer. Dette er engasjerte medlemmer som deltar aktivt på gården.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar til flere prosjekter hos oss. Her får vi blant annet støtte til informasjon om og formidling av hvordan vi dyrker på gården vår. Opp gjennom årene har vi fått tilskudd til faste installasjoner som; drivhus, gapahuk og i fjor fikk vi hjelp til å investere i nytt vanningsanlegg. I år har vi fått tildeling til det store prosjektet vårt; gravefri dyrking. Oppstart av ny dyrkingsmåte medfører store investeringer de første årene. Vi er en liten andelsgård og innkjøp av 60 tonn kompost var det vi selv kunne bidra med i år. Med støtten fra Sparebankstiftelsen DNB har vi fått mulighet til å lage egne kompostbinger og fått investert i jorddekkeduker og insektsnett. Dette er varige investeringer som bidrar til å spare miljøet, øke mikrolivet i jorda og vi kan lage vår egen kompost.